Pontremoli, Alessandro. 2023. “Choreographies of Recognition”. Mimesis Journal 12 (2), 5-15. https://doi.org/10.4000/mimesis.2775.