[1]
Pontremoli, A. 2023. Choreographies of recognition. Mimesis Journal. 12, 2 (Dec. 2023), 5-15. DOI:https://doi.org/10.4000/mimesis.2775.